Stockholm

Signalisten (Solna)


Signalisten är en allmännyttig stiftelse i Solna vars syfte är att förvalta och hyra ut bostäder till allmänheten. I Solna med omnejd äger man idag nästintill 4 000 bostäder (lägenheter) som hyrs ut till allmänheten. Signalisten har som mål att de kommande 10 åren bygga totalt 1 000 nya lägenheter i Solna. Omsättningshastigheten på Signalistens lägenheter är cirka 12 % om året, det innebär att Signalisten tar emot drygt 500 nya hyresgäster per år. För att ansöka om bostad hos Signalisten registrerar man sig på deras hemsida och kan sedan anmäla intresse för lediga lägenheter.


Kontaktuppgifter

Signalisten


Postadress
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Box 1104
171 22 Solna

Besöksadress
Englundavägen 9
Solna Business Park

Hemsida
www.signalisten.seTelefon
08-705 22 00

Fax
08-730 07 61

E-mail
signalisten@signalisten.se