Stockholm

Bostadsförmedling | Bostadskö Stockholm   OBS: Söker du hyresvärdar i Stockholm med egen förmedling av lägenheter, titta under fliken    hyresvärdar.

 Stockholms stads Bostadsförmedling


Bostadsförmedlingen är Stockholms stads bostadskö för förmedling av förstahandskontrakt i Stockholm. Varje år förmedlas nästan 10 000 förstahandskontrakt på lägenheter i Stockholm via bostadsförmedlingen. Lediga lägenheter tilldelas sökande efter kötid i bostadskön.

Eftersom söktrycket på lägenhet i Stockholm är mycket högt är det därför att rekommendera att i god tid registrera sig på bostadsförmedlingen om du söker bostad i Stockholm. Statistik över genomsnittlig kötid visar att kötiden för lägenhet på Södermalm och Vasastaden ofta överstiger 20 år. Det vanligaste kötidsintervallet är dock 4-6 år och för vissa lägenheter i perifier förort till Stockholm kan kötiden till och med i sällsynta fall understiga 2 år.

En mindre årlig avgift om 200 kronor om året tas ut av alla som står i bostadskön. För närvarande står över 700 000 personer som bostadssökande hos Bostadsförmedlingen. Bostadsförmedlingen förmedlar endast förstahandskontrakt och inga andrahandskontrakt.

En övervägande majoritet av alla lägenheter som förmedlas vis Bostadsförmedlingen förmedlas utefter de sökandes inbördes kötider. Ett fåtal lägenheter per år läggs dock ut i den så kallade "Bostadssnabben", detta är lägenheter som förmedlas efter vem som först anmäler intresse för lägenheter. Föregående år förmedlas 230 lägenheter via bostadssnabben, medan hela 8 275 förmedlas i den vanliga bostadskön.

Bland de stora kommunala bostadsbolag som låter förmedla lediga lägenheter via Stockholms stads bostadsförmedling återfinns Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. För dessa kommunala bostadsföretag finns på Bostadsförmedlingen även en intern byteskö för folk som redan har ett hyreskontrakt men vill byta detta till ett annnat (ex större eller mindre lägenhet).


Kontaktuppgifter Stockholms stads Bostadsförmedling

Postadress
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Box 8317
104 20 Stockholm

Besöksadress
Fleminggatan 6

Hemsida
www.bostad.stockholm.se | Ställ dig i kön | Lediga Lägenheter | Bostadssnabben

Telefon
08-785 88 00 (Växel)

Fax
08-785 89 05
Följande bostadsföretag förmedlar regelbundet lediga lägenheter via Bostadsförmedlingen:

Anders Bodin Fastigheter | Diligentia | Familjebostäder | Heimstaden | Micasa | Primula Byggnads AB | Solporten | Stadsmuren | Stiftelsen Arbetarebostadsfonden | Stockholmshem | Svenska Bostäder | Trifam Fastighets AB | Wåhlin Fastigheter