Stockholm

Nykvarnsbostäder


För dig som kan tänka dig att pendla ett antal mil till Stockholm kan Nykvarns Bostäder vara ett alternativ. I Nykvarn, 15 km väster om Södertälje, förvaltar man närmare 700 lägenheter. Nykvarnsbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Den som vill kan registrera sig som bostadssökande på Nykvarns hemsida och hamnar då i deras interna bostadskö. Man skickar sedan in en intresseanmälan för bostad på eventuella lediga lägenheter. Den som har längst väntetid i kön tilldelas först lägenhet.


Kontaktuppgifter

Adress
AB Nykvarnsbostäder
Mikael Wincklersväg 9
155 30 Nykvarn

Hemsida
www.nykvarnsbostader.se

Telefon
08 - 55 50 14 50

Fax
08 - 552 402 66

E-mail
info@nykvarnsbostader.se